Türkiye Cumhuriyeti

Darüsselam Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Türkiye ile Tanzanya arasında Yatırım / İhracat / İthalat / İşbirliği Olanakları, 10.01.2011

1) GENEL BAKIŞ

Tanzanya, 947.300 km² yüzölçümü ve 45 milyona yaklaşan nüfusu ile Doğu Afrika bölgesinin en büyük ülkesidir. Burundi, Kenya, Malavi, Mozambik, Ruanda, Uganda ve Zambiya ile komşu olup, Hint Okyanusu kıyılarının uzunluğu 1424 km.yi bulmaktadır. İstikrarlı siyasi yapısı ve jeo-stratejik konumu itibariyle Doğu Afrika’nın “giriş kapısı” olup, bu konumu nedeniyle yatırımcılar için doğal bir cazibe merkezidir.

Tanzanya’nın doğal kaynakları, çok geniş yatırım imkânları sunmaktadır. Bu bağlamda; ekilebilir topraklar, tarım alanları, madenler ve doğal turistik mekânlar potansiyel yatırımcıları beklemektedir.

Ülkedeki yatırım projelerine kurumsal destek başta Tanzanya Yatırım Merkezi olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca sağlanmaktadır. Ülkede 14 farklı bölgede mevcut EPZ’ler (Export Processing Zone) de Tanzanya’da yatırımı cazip hale getirmektedir. Diğer taraftan, Tanzanya ekonomik performansın iyileştirilmesine ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına yönelik olarak iktisadi ve yapısal reformları başarıyla sürdürmektedir.

Yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi bakımından çok önemli olan altyapının iyileştirilmesi konusunda Tanzanya hükümetinin çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, kaliteli yolların inşası, demiryolu ağının iyileştirilmesi, yeni havalimanlarının inşası ve mevcut havaalanlarının geliştirilmesi Tanzanya hükümetin öncelikli politikaları arasındadır. Tanzanya’nın Darüsselam, Tanga ve Mtwara limanları, denize kıyısı olmayan komşu ülkeler Uganda, Brundi, Ruanda, Zambiya, Malavi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ticareti açısından büyük önem arzetmektedir.

Tanzanya, Sahra-Altı Afrika’da iktisadi ve siyasi istikrar merkezi olup, ideolojik çatışmalardan, etnik ve sınıfsal sorunlardan uzaktır.


2) ÜLKEMİZ İLE TANZANYA ARASINDA İHRACAT / İTHALAT / YATIRIM / İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI


2009 yılında Tanzanya ile ticaret hacmimiz 66,3 milyon ABD Doları, 2010 yılının Ocak-Ekim döneminde ise 62 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Büyükelçiliğimizin 18 Mayıs 2009 tarihinde açılmasıyla birlikte THY’nin 14 Haziran 2010 tarihinde İstanbul-Darüsselam arasında doğrudan uçuşlara başlamasının Tanzanya ile ticaret hacmimize önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Tanzanya dış ticaret fazlamız olan (ihracatımızın ithalatımızdan fazla olduğu) ülkeler arasındadır.

Türkiye ile Tanzanya arasındaki ticari ilişkiler incelendiğinde, Tanzanya’ya hemen hemen her türlü ürün ithal edildiğinden, ihracatımız bakımından potansiyel bir pazar teşkil ettiği görülmekte olup, Türk ürünlerinin kalite ve fiyat açısından Tanzanya pazarı için cazip olduğu düşünülmektedir.

Tanzanya’dan ülkemize kahve, çay, pamuk, kaju fıstığı, tütün, muz, tropik meyveler, sebze, balık, ahşap ürünler ile maden ithalatı yapılabileceği değerlendirilmektedir.

Doğu Afrika’nın “istikrar sembolü” ve “giriş kapısı” olarak addedilen Tanzanya’ya yönelik ihracatımız ve yatırım olanakları açısından potansiyel arzeden öncelikli sektörler aşağıda yer almaktadır:


• ALTYAPI / İNŞAAT
Tanzanya’da altyapı açısından hemen her alanda yatırım imkanları bulunmaktadır. Türk inşaat sektörü açısından özellikle konut, alışveriş merkezleri, kongre ve konferans merkezleri ile yol ve köprü inşaa etme olanakları mevcuttur. Ayrıca, ülkemizden Tanzanya’ya inşaat malzemelerinin ihraç edilebileceği düşünülmektedir.

Tanzanya “Müteahhitler Tescil Kurulu (Contractors Registration Board)” yetkilileri yaklaşık 40 kişilik bir heyetle 19-26 Eylül 2010 tarihlerinde ülkemize (İstanbul) bir çalışma ziyareti düzenleyerek TOKİ, DEİK ve TUSKON ile görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.

Önümüzdeki dönemde “Ulusal Konut Kurumu (National Housing Corporation)” yetkililerinin de ülkemizi ziyaret etmesi öngörülmektedir.


• TARIM
11 milyon hektar tarıma elverişli arazisi bulunan Tanzanya’da nüfusun %70’i geçimini tarımdan sağlamaktadır. Tanzanya’daki geniş tarım arazileri, son derece verimli topraklar ve uygun iklim şartları tarım sektörüne yatırımı cazip hale getirmektedir.

Tanzanya’ya tarım makinelerinin yanısıra gübre ve zirai ilaçlar da ihraç edilebileceği akla gelmektedir.


• TURİZM
Dünyaca ünlü milli parklara (örneğin Serengeti Parkı), Afrika’nın en yüksek noktası Kilimanjaro Dağı, Zanzibar adası ve uzun kıyı şeridine sahip Tanzanya’yı 2011 yılında 1 milyon turistin ziyaret etmesi beklenmektedir. Özellikle Zanzibar adasında ve milli parklarda turizm sektöründe cazip yatırım imkanları mevcuttur.


• TEKSTİL
Tanzanya’da önemli miktarda pamuk yetiştirilmekte, ancak ülkede bu pamuğu işleyecek yeterli sayıda sanayi tesisi bulunmamaktadır. Tanzanya’nın ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine kotasız ve gümrüksüz tekstil ürünleri ihracatı yapabildiği dikkate alındığında Türk yatırımcılar için Tanzanya’da tekstil alanında cazip yatırım   imkanları bulunduğu değerlendirilmektedir.


• MADENCİLİK
Tanzanya’da altın, elmas, uranyum, nikel, kobalt, bakır, demir, baz metaller, değerli taşlar (tanzanit, niobium, apatite) gibi birçok maden bulunmaktadır. Tanzanya’nın ihracatı açısından en hızlı büyüyen sektör madenciliktir.


• SAĞLIK
Tanzanya’da sağlık imkanlarının yetersizliği nedeniyle, maddi imkanları bulunan birçok Tanzanyalı muayene ve tedavi amacıyla (başta Hindistan olmak üzere ) başka ülkelere gitmektedir. Tanzanya’nın temel sağlık hizmetlerini sağlayabilecek orta ölçekli özel hastaneler için cazip bir pazar teşkil ettiği düşünülmektedir.


Tanzanya’nın EAC (Doğu Afrika Topluluğu) Üyeliği

Genel merkezi Tanzanya’nın Arusha şehrinde bulunan, Kurucu Antlaşması 1999 yılında imzalanan, Tanzanya, Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi’den oluşan Doğu Afrika Topluluğu’nun 1,82 milyon km2 alana, 133 milyon nüfusa, 75 milyar ABD Doları GSYİH’ya sahip olduğu, gümrük birliği ve ortak pazar uygulamasını başlattığı, 2015 yılında parasal birliğe geçmeyi, uzun vadede ise siyasi bir birliğe dönüşmeyi hedeflediği dikkate alındığında, sözkonusu Topluluk ülkemiz için Afrika’da önemli bir pazar olarak ortaya çıkmaktadır (Ruanda ve Burundi EAC’ye 2007 yılında üye olmuştur, Sudan ve Kongo Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Topluluğa üye olmayı arzu etmektedir).

Tanzanya’dan diğer EAC üyesi ülkelere ihraç edilen ve Tanzanya’ya diğer EAC üyesi ülkelerden ithal edilen ürünler kota sınırlaması ve gümrük vergisinden muaftır.


3) SONUÇ

Türkiye ile Tanzanya arasındaki ticari ilişkiler incelendiğinde, Tanzanya’ya hemen her türlü ürün ithal edildiğinden, ihracatımız bakımından potansiyel pazar teşkil ettiği görülmekte olup, Türk ürünleri kalitesi ve uygun fiyatıyla Tanzanya’da pazar avantajına sahiptir.


4) ÖNEMLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tanzanya’da yatırım imkanları hakkında ayrıntılı bilgilere aşağıda adresi verilen “Tanzanya Yatırım Merkezi”nden ulaşabilirsiniz:

Tanzania Investment Center
(Tanzanya Yatırım Merkezi)
Shaaban Robert Street
P.O. Box 938
Dar es Salaam Tanzania
Tel:  +255 22 211 63 28
Faks: +255 22 211 82 53
İnternet Sitesi: www.tic.co.tz
E-mail: information@tic.co.tz


Tanzanya’nın önemli sanayi ve ticaret odalarına ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Confederation of Tanzanian Industries (CTI)
(Tanzanya Endüstrileri Konfederasyonu)
9th Floor - NIC Investment House, Samora Avenue
P.O. Box 71783
Dar es Salaam, Tanzania
Tel : +255 22 211 49 54 
       +255 22 212 30 82
       +255 22 213 03 27
Faks: +255 22 211 54 14
İnternet sitesi: www.cti.co.tz
Email: cti@cti.co.tz


Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (TCCIA)
(Tanzanya Ticaret, Endüstri ve Tarım Odası)
21 Ghana Avenue, P.O. Box 9713
Dar es Salaam, Tanzania
Tel:   +255 22 211 94 36 
         +255 22 212 81 36
Faks: +255 22 211 94 37
İnternet sitesi: www.tccia.com
Email: hq@tccia.com
       magdalenemkocha@yahoo.co.uk


Tanzania Private Sector Foundation (TPSF)
(Tanzanya Özel Sektör Kurumu)
Private Sector House, Plot.: 1288, Mwaya Road,
Masaki, Msasani peninsula
Dar es Salaam, Tanzania
Tel: +255 22 260 19 13 / 1938
Fax: +255 22 260 23 68
İnternet adresi: www.tpsftz.org
E-mail: info@tpsftz.org


East African Business Council (EABC)
(Doğu Afrika İş Konseyi)
(Tanzanya, Kenya, Uganda, Ruanda ve Burundi’nin üye olduğu Doğu
Afrika Topluluğu’nun “East African Community” İş Konseyi)
Olorien House, Perfect Printers Street
P O Box 2617
Arusha, Tanzania
Tel:   +255  27 254 30 47
Faks: +255 27 250 99 97
İnternet adresi: //eabc.info/